ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Ensenyament

Pla Educatiu d'entorn 6.16

Organigrama del programa

Per tal de tirar endavant el programa a la ciutat els diferents agents implicats s’han organitzat en comissions de treball, cadascuna de les quals s'ocupa d'un dels tres àmbits en concret, assegurant que a cadascuna d'elles hi ha una presència equilibrada de recursos tècnics públics i privats.

Hi ha dues comissions més que incorporen membres de les tres comissions anteriors. Una d'elles s'ocupa de treballar tot el que fa referència al voluntariat i l'altra, que s'anomena comissió operativa, i que està formada per un representant de cadascuna de les altres quatre comissions a la vegada que per un representant de cada institució implicada, és la responsable de materialitzar tots els aspectes més globals del programa dels que no se n'ocupen cadascuna de les altres quatre comissions i que tenen a veure amb temes d'àmbit legal, aspectes econòmics, organització de tasques, formació...

Per últim està la comissió de representants/plenari que té una funció formal de coordinació general del treball conjunt i d'aval de tot el treball tècnic.