ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Ensenyament

Pla Educatiu d'entorn 6.16

Resultats esperats

Millora de les competències acadèmiques de tot l'alumnat participant. Adquisició d'hàbits i tècniques d'estudi. Incentivar els aprenentatges escolars i les actuacions de suport a la integració escolar. Establir recursos per fomentar la participació de l'alumnat en les activitats escolars. Proporcionar recursos que milloren l'eficàcia dels instruments educatius i que faciliten l'acceleració dels aprenentatges. Garantir la igualtat d'oportunitats.

Afavorir l'aprenentatge més enllà de l'escola. Potenciar l'equitat i la participació en el marc d'una educació inclusiva per reduir desigualtats en l’accés a les activitats, per garantir la igualtat d'oportunitats i per afavorir la participació de tot l'alumnat a les diferents activitats que ofereix l'entorn. Potenciar els espais de convivència, interculturalitat i compromís cívic. Promoure la participació i interrelació entre infants, joves i famílies.

Proporcionar la informació necessària i orientar les famílies amb dificultats per assolir èxit social. Millorar les competències escolars - familiars per tal d'afavorir l'èxit escolars dels seus fills i la seva integració social. Dotar de recursos a les famílies amb especial dificultat socioeconòmica. Complementar el procés d'acollida de les persones nouvingudes. Contribuir a evitar la exclusió social dels més desfavorits.