ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Negocis - Fira Tortosa  

Capital de la comarca del Baix Ebre, amb prop de 35.000 habitants és la principal ciutat de les Terres de l'Ebre, exercint la seva capitalitat tant en l'àmbit comercial, com industrial i de serveis.

ciutat comercial: important centre comercial que actua de pol d'atracció de la població de les Terres de l'Ebre (link a les agrupacions comercials o informació)

ciutat industrial: ciutat d'àmplia implantació industrial, amb tres polígons industrials (Polígon Industrial Baix Ebre, Pla de l'Estació i Polígon Industrial Catalunya Sud). (links als polígons, amb plànols, ubicació i serveis)

ciutat de serveis: centre neuràlgic de les Terres de l'Ebre, exerceix la seva capitalitat, amb un augment important del sector serveis. Des d'un punt de vista administratiu, a Tortosa podem trobar gran part de les delegacions territorials de la Generalitat, delegacions de l'Administració de l'Estat, i es disposa a més d'una variada oferta d'ensenyaments universitaris.