ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Ensenyament

Pla Educatiu d'entorn 6.16

Presentació

Programa d'intervenció socioeducativa adreçat a infants i joves entre 6 i 16 anys i les seves famílies.

La ciutat de Tortosa, tant les administracions com les entitats participants, consideren que actualment la realitat social del municipi requereix actuacions conjuntes i de treball en xarxa, adreçades a infants i joves de 6 a 16 anys i les seves famílies, especialment aquells que es troben en risc d’exclusió social i amb una situació socioeconòmica precària. Davant d'aquesta necessitat es construeix conjuntament el programa municipal d'acció socioeducativa adreçat a infants i joves entre 6 i 16 anys i les seves famílies.

Aquest programa es basa en un enfoc metodològic que propicia encetar un procés de construcció de treball conjunt, implicant els diferents agents socials, els centres educatius, les associacions, les entitats i l'administració de la ciutat de Tortosa, seguint una part de l'ideari i els plantejaments metodològics del Pla Educatiu d'Entorn i que s'incorpora a la ciutat sota el paraigües del programa 6-16. En el marc d'aquest programa es pretén diluir el protagonisme de totes les parts per tal de donar-li al treball comunitari el pes que li pertoca. A la vegada la manca de recursos, produïda per la conjuntura econòmica, fa recaure la possibilitat de tirar endavant les diferents actuacions del programa en la figura del voluntariat que es promou des del mateix.

Una particularitat d'aquest programa és que es construeix tenint en compte tot allò que ja existeix al territori, visibilitzant-ho, potenciant-ho, generant sinèrgies i coneixement mutu, a la vegada que posa de manifest aquelles necessitats no abordades per ningú i busca la manera de treballar-les.