ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Ensenyament

Pla Educatiu d'entorn 6.16

Objectius del programa

Objectius generals. S'espera que a través d'aquest programa es pugui:
  • Aconseguir articular una acció educativa integrada entre l'administració, el món associatiu i la resta d'agents educatius del municipi per tal de generar una dinàmica de treball que faciliti que el municipi resulti un tot educatiu en els tres àmbits d'incidència, educació formal, informal i no formal per tal que Tortosa esdevingui ciutat educadora.
  • Que aquesta acció educativa promogui la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i l'educació intercultural dinamitzant i potenciant actuacions conjuntes entre centres educatius, famílies, administració i entitats.
  • Promoure l'èxit escolar i l'aprenentatge fora de l'àmbit formal.

Objectius específics
  1. Millorar l'èxit escolar. Incentivar i donar suport a la promoció de l'èxit escolar de tot l'alumnat, especialment aquells amb menys recursos, amb risc d'exclusió social i amb mancances de competències parentals i marentals. Actuacions que afavoreixin l'èxit escolar de tot l'alumnat, proporcionant recursos que millorin l'eficàcia dels centres educatius i facilitin l'acceleració dels aprenentatges.
  2. Igualtat d'oportunitats/activitats extraescolars. Fomentar l'aprenentatge més enllà de l'escola. Oferir activitats que fomentin l'educació intercultural i la cohesió social. Oferir actuacions que fomentin la participació de l'alumnat. Avançar en l'establiment d'un sistema d'igualtat d'oportunitats que previngui i eviti la marginació i discriminació social. Potenciar l'educació inclusiva per reduir desigualtats.
  3. Incrementar la implicació familiar en el procés educatiu. Incrementar els vincles entre les famílies, els centres educatius, les entitats de l'entorn i la resta d'agents educatius.
  4. Millorar l'eficàcia i l'eficiència del treball conjunt i coordinat entre els agents implicats en el projecte.