ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Ensenyament

Pla Educatiu d'entorn 6.16

Beneficiaris i agents implicats al programa

Beneficiaris

Infants i joves entre 6 i 16 anys i les seves famílies que presentin situació econòmica precària, risc d'exclusió social i/o carència en competències parentals i marentals. A més, seran preferents les famílies amb algunes de les condicions següents: família nombrosa, monoparental, que hi hagi algun membre discapacitat i/o depenent, nouvingudes i famílies que es troben en situació d'atur sense subsidi.

Mentre els objectius específics 1 i 2 tenen com a destinataris la infància i la joventut, els 3 i 4 s'ocupen de les persones adultes, tant en quant a famílies o en quan a professionals tècnics públics i privats implicats en el programa.

Agents implicats al programa

Motivat per la desaparició dels fons econòmics que l'ajuntament de Tortosa rebia del Departament d'Ensenyament de la Generalitat pel Pla Educatiu d'Entorn, es planteja des de l'inici del disseny del programa i fruit de la creació d'espais de treball conjunt entre recursos tècnics a la ciutat, la possibilitat de respondre a una necessitat social del territori des de tots els àmbits i recursos públics i privats dels que disposa el territori.

S'inicia el treball de disseny del programa per part de l'administració local i entitats com Creu Roja, Cáritas, Blanquerna, Atzavara i Acisi. Després del primer disseny i posar de manifest la voluntat de treball conjunt per un projecte comú de ciutat, es comencen a cercar nous aliats, de manera que es van incorporant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, els centres educatius, les universitats, altres entitats com Amigues i Amics de la Unesco a Tortosa, Obre't'ebre, Bida, AMPES,...

El plantejament del programa porta a pensar que, per ser un projecte de ciutat, poc a poc s'hi incorporaran altres recursos, organitzacions o persones a títol individual com en el cas del voluntariat.