ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

El Ple

Composició Actual

El Ple està format pels regidors escollits per la ciutadania. El nombre dels membres de la corporació es determina d'acord amb el règim establert per la Llei electoral.

Actualment i segons l'establert per la llei la Corporació municipal de Tortosa està composada per un total de 21 regidors.

En les eleccions celebrades el dia 28 maig de 2023 van sortir elegits els regidors i les regidores que van prendre possessió del seu càrrec el dia 17 de juny.

Seguint aquest enllaç trobareu informació sobre el Registre de béns i interessos.

Seguint aquest enllaç trobareu informació sobre les Retribucions dels càrrecs electes i personal eventual.

L'actual Corporació Municipal està formada per:

Foto Nom Càrrec Email Grup
Sr. JORDI JORDAN I FARNÓS Alcalde. @ MT-PSC-CP
Sra. MAR LLEIXÀ FORTUÑO Primera Tinenta d'Alcalde.
Regidora de Cultura, Agermanaments, Memòria Democràtica, Igualtat, Feminismes i Dret Civil
@ ERC-AM
Sr. VICTOR GRAU I FERRER Segon Tinent d'Alcalde.
Regidor de Joventut i Oci, Educació, Formació Universitària i Professional, Esport i Activitat Física, Acció Cívica i Comunitària i Festa del Renaixement
@ MT-PSC-CP
Sra. MARIA JESÚS VIÑA I ARIÑO Tercera Tinenta d'Alcalde.
Regidora d'Hisenda, Personal i Transparència
@ ERC-AM
Sra. SONIA RUPÉREZ I MONREAL Quarta Tinenta d'Alcalde.
Regidora de Salut, Comerç, Mercat i Fires, Turisme, Alimentació, Innovació Tecnològica i Gestió de l'Aigua
@ MT-PSC-CP
Sra. MARIA PILAR CABALLÉ I TUDÓ Cinquena Tinenta d'Alcalde.
Regidora d'Urbanisme i Promoció Econòmica
@ ERC-AM
Sra. DOLORS BEL GUERRERO Sisena Tinenta d'Alcalde.
Regidora d'Acció Social i Festes
@ MT-PSC-CP
Sr. JAUME BEL I HOMEDES Setè Tinent d'Alcalde.
Regidor d'Obres Públiques, Patrimoni, Habitatge, Transició Energètica i Gestió Forestal
@ MT-PSC-CP
Sra. MARGARITA ABELLÓ I GINER Regidora.
Regidora de Serveis Municipals, Logística i Manteniment, Gestió de Residus i Neteja de l'Espai Públic, Governació i SAC
@ MT-PSC-CP
Sr. FRANCESC VALLESPÍ I CERVETO Regidor.
Regidor de Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Convivència, Participació Ciutadana, Seniors i Gent Gran
@ MT-PSC-CP
Sra. MERITXELL ROIGÉ i PEDROLA Regidora. @ JUNTS-CM
Sr. JORDI SOROLLA I DURAN Regidor. @ JUNTS-CM
Sra. MÒNICA RIPOLL I CASTELLÓ Regidora. @ JUNTS-CM
Sr. DOMINGO TOMÀS I AUDÍ Regidor. @ JUNTS-CM
Sr. JOAN CARLES BONFILL I MORENO Regidor. @ JUNTS-CM
Sra. YOLANDA CARDONA I IBAÑEZ Regidora. @ JUNTS-CM
Sr. LLUIS BEL I ALEMANY Regidor. @ JUNTS-CM
Sr. ROGER PEDRET I PIJOAN Regidor. @ JUNTS-CM
Sra. ANNA REHUES I GRAU Regidora. @ JUNTS-CM
Sr. OSCAR OLOGARAY I ARASA Regidor. @ JUNTS-CM
Sr. SERGI ARNAU CASTRO Regidor. @ CUP-AMUNT

Canvis en la composició produïts en aquest mandat

Data Nom Grup Canvi
Històric de mandats

Mandat 2019-2023

Mandat 2015-2019