ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

El Ple

Composició Actual

El Ple està format pels regidors escollits per la ciutadania. El nombre dels membres de la corporació es determina d'acord amb el règim establert per la Llei electoral.

Actualment i segons l'establert per la llei la Corporació municipal de Tortosa està composada per un total de 21 regidors.

En les eleccions celebrades el dia 26 maig de 2019 van sortir elegits els regidors i les regidores que van prendre possessió del seu càrrec el dia 15 de juny.

Seguint aquest enllaç trobareu informació sobre el Registre de béns i interessos.

Seguint aquest enllaç trobareu informació sobre les Retribucions dels càrrecs electes i personal eventual.

L'actual Corporació Municipal està formada per:

Foto Nom Càrrec Email Grup
Sra. MERITXELL ROIGÉ i PEDROLA Alcaldessa - Presidenta. Urbanisme. Obres Públiques. Habitatge. Patrimoni @ Junts
Sr. FERNANDO SAPORTA I CANO 1r Tinent d'alcalde. Hisenda. Personal. Seguretat. Mobilitat. Governació i SAC. Participació ciutadana i Transparència @ Junts
Sra. MÒNICA RIPOLL I CASTELLÓ 2a Tinent d'alcalde. Acció Social. Salut. Diversitat cultural. Igualtat i Drets Civils @ Junts
Sr. DOMINGO TOMÀS I AUDÍ 3r Tinent d'alcalde. Serveis i Logística. Festes. Festa del Renaixement. Joventut @ Junts
Sra. CINTA ESPUNY I VIDAL 4a Tinent d'alcalde. Ensenyament. Universitats @ Junts
Sr. SISCO PEPIÓ I HERRANDO 5è Tinent d'alcalde. Promoció Econòmica. Comerç. Noves Tecnologies. Agermanaments. Turisme i Fires. Memòria històrica @ Junts
Sr. JOAQUIM MARTORELL I LLUESMA 6è Tinent d'alcalde. Esports. Cultura. Medi Ambient. Sector Primari @ Junts
Sra. DOLORS BEL GUERRERO Regidora @ PSC-CP
Sra. ESTEFANÍA VALDÉS GARCÍA Regidora. @ PSC-CP
Sr. ÀNGEL PIÑOL MELICH Regidor @ PSC-CP
Sr. JORDI JORDAN I FARNÓS Regidor. @ MT-MTE-ECG
Sra. SONIA RUPÉREZ I MONREAL Regidora. @ MT-MTE-ECG
Sr. FRANCESC VALLESPÍ I CERVETO Regidor. @ MT-MTE-ECG
Sr. JAUME BEL I HOMEDES Regidor. @ MT-MTE-ECG
Sra. MARGARITA ABELLÓ I GINER Regidora. @ MT-MTE-ECG
Sr. XAVIER FAURA I SANMARTIN Regidor. @ ERC-TS-AM
Sra. MARIA JESÚS VIÑA I ARIÑO Regidora. @ ERC-TS-AM
Sr. JOSEP RIMA I GILABERT Regidor. @ ERC-TS-AM
Sra. MARIA PILAR CABALLÉ I TUDÓ Regidora. @ ERC-TS-AM
Sr. MIQUEL ÀNGEL ALBACAR DAMIAN Regidor. @ Cs
Sr. SERGI ARNAU CASTRO Regidor. @ CUP-AMUNT

Canvis en la composició produïts en aquest mandat

Data Nom Grup Canvi
5/12/2022 Sr. Àngel Piñol Melich PSC-CP Presa de possessió
7/11/2022 Sr. Enric Roig Montagut PSC-CP Renúncia
14/09/2020 Sr. Sergi Arnau Castro CUP-AMUNT Presa de possessió
23/07/2020 Sr. Xavier Rodríguez Serrano CUP-AMUNT Renúncia
3/02/2020 Estefanía Valdés García PSC-CP Presa de possessió
30/12/2019 Manel de la Vega Carrera PSC-CP Renúncia
Històric de mandats

Mandat 2015-2019