ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

El Ple

Registre de béns i interessos

Càrrecs electes

Nom Càrrec Fitxer Modificacions
Sra. Meritxell Roigé Pedrola Alcaldessa
Sr. Fernando Saporta i Cano 2n Tinent d'Alcalde
Sra. Mònica Ripoll i Castelló 3a Tinent d'Alcalde
Sr. Domingo Tomàs i Audí Regidor
Sra. Cinta Espuny i Vidal 4a Tinent d'Alcalde
Sr. Sisco Pepió i Herrando 6è Tinent d'Alcalde
Sr. Joaquim Martorell i Lluesma 7è Tinent d'Alcalde
Sr. Jordi Jordan i Farnós Regidor
Sra. Sonia Rupérez i Monreal Regidora
Sr. Francesc Vallespí i Cerveto Regidor
Sr. Jaume Bel i Homedes Regidor
Sra. Margarita Abelló i Giner Regidora
Sr. Xavier Faura i Sanmartin Regidor
Sra. Maria Jesús Viña i Ariño Regidora
Sr. Josep Rima i Gilabert Regidor
Sra. Maria Pilar Caballé i Tudó Regidora
Sr. Enric Roig Montagut 1r Tinent d'Alcalde
Sra. Dolors Bel Guerrero 5a Tinent d'Alcalde
Sra. Estefanía Valdés García Regidora
Sr. Miquel Àngel Albacar Damian Regidor
Sr. Sergi Arnau Castro Regidor

Històric càrrecs electes

Nom Càrrec Fitxer Modificacions
Sr. Manel De la Vega Carrera Regidor

Personal eventual

Nom Càrrec Fitxer Modificacions
Sra. Anna Mayor González Cap del Gabinet d’Alcaldia
Sr. Carles Ferrando Toledo Cap de la Unitat de Màrqueting i Comunicació

Històric personal eventual

Nom Càrrec Fitxer Modificacions
Sr. Roger Pedret Pijoan Coordinador General World Sports Games 2019

Gerents de les Societats Municipals

Nom Càrrec Fitxer Modificacions
Sr. Jesús Martí Esteller Gerent de TortosaSport, SL.

Històric Gerents de les Societats Municipals

Nom Càrrec Fitxer Modificacions