ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

El Pleno

Composición actual

El Pleno El Pleno está formado por los concejales elegidos por la ciudadanía. El número de los miembros de la corporación se determina de acuerdo con el régimen establecido por la Ley electoral.

Actualmente y según lo establecido por la ley la Corporación municipal de Tortosa está compuesta por un total de 21 concejales.

En las elecciones celebradas el día 28 de mayo de 2023 salieron elegidos los concejales y las concejalas que tomaron posesión de su cargo el día 17 de junio.

Siguiendo este enlace encontrará información sobre el Registro de bienes e intereses.

Siguiendo este enlace encontrará información sobre las Retribuciones de los cargos electos y personal eventual.

La actual Corporación Municipal está formada por:

Foto Nombre Cargo Email Grupo
Sr. JORDI JORDAN I FARNÓS Alcalde. @ MT-PSC-CP
Sra. MAR LLEIXÀ FORTUÑO Primera Teniente de Alcalde.
Concejala de Cultura, Agermanaments, Memòria Democràtica, Igualtat, Feminismes i Dret Civil
@ ERC-AM
Sr. VICTOR GRAU I FERRER Segundo Teniente de Alcalde.
Concejal de Joventut i Oci, Educació, Formació Universitària i Professional, Esport i Activitat Física, Acció Cívica i Comunitària i Festa del Renaixement
@ MT-PSC-CP
Sra. MARIA JESÚS VIÑA I ARIÑO Tercera Teniente de Alcalde.
Concejala d'Hisenda, Personal i Transparència
@ ERC-AM
Sra. SONIA RUPÉREZ I MONREAL Cuarta Teniente de Alcalde.
Concejala de Salut, Comerç, Mercat i Fires, Turisme, Alimentació, Innovació Tecnològica i Gestió de l'Aigua
@ MT-PSC-CP
Sra. MARIA PILAR CABALLÉ I TUDÓ Quinta Teniente de Alcalde.
Concejala d'Urbanisme i Promoció Econòmica
@ ERC-AM
Sra. DOLORS BEL GUERRERO Sexta Teniente de Alcalde.
Concejala d'Acció Social i Festes
@ MT-PSC-CP
Sr. JAUME BEL I HOMEDES Séptimo Teniente de Alcalde.
Concejal d'Obres Públiques, Patrimoni, Habitatge, Transició Energètica i Gestió Forestal
@ MT-PSC-CP
Sra. MARGARITA ABELLÓ I GINER Concejala.
Concejala de Serveis Municipals, Logística i Manteniment, Gestió de Residus i Neteja de l'Espai Públic, Governació i SAC
@ MT-PSC-CP
Sr. FRANCESC VALLESPÍ I CERVETO Concejal.
Concejal de Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Convivència, Participació Ciutadana, Seniors i Gent Gran
@ MT-PSC-CP
Sra. MERITXELL ROIGÉ i PEDROLA Concejala. @ CM
Sr. JORDI SOROLLA I DURAN Concejal. @ CM
Sra. MÒNICA RIPOLL I CASTELLÓ Concejala. @ CM
Sr. DOMINGO TOMÀS I AUDÍ Concejal. @ CM
Sr. JOAN CARLES BONFILL I MORENO Concejal. @ CM
Sra. YOLANDA CARDONA I IBAÑEZ Concejala. @
Sr. LLUIS BEL I ALEMANY Concejal. @ CM
Sr. ROGER PEDRET I PIJOAN Concejal. @ CM
Sra. ANNA REHUES I GRAU Concejala. @ CM
Sr. OSCAR OLOGARAY I ARASA Concejal. @
Sr. SERGI ARNAU CASTRO Concejal. @ CUP-AMUNT

Cambios en la composición producidos en este mandato

Fecha Nombre Grupo Cambio
Histórico de mandatos

Mandato 2015-2019