ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Organització municipal

Organització municipal

En la prestació dels serveis públics de competència municipal al municipi de Tortosa, participen diferents ens sota la direcció dels càrrecs electes escollits per la ciutadania.

La ciutadania integrant del cens electoral del municipi de Tortosa, mitjançant l'exercici del seu dret a vot, escull els seus representants que formen el PLE de la corporació municipal.

A més, al municipi de Tortosa hi ha constituides 3 Entitats Municipals Descentralitzades quin President i Junta Veinal també és escollit per la ciutadania de l'àmbit territorial de l'EMD. Les relacions entre l'Ajuntament i les EMD es regulen al conveni de col·laboració aprovat amb cadascuna d'elles. [Més info...]

El Ple de la Corporació municipal, amb la finalitat de prestar els serveis públics de competència municipal i assolir els objectius i compromisos amb la ciutadania, fent ús de la potestat d'autoorganització municipal decideix l'estructura organitzativa necessària per la prestació dels serveis públics de competència municipal. Per això pot crear els ens dependents que consideri addients conformant aquests ens dependents amb l'Ajuntament el Grup Municipal.

Amb el mateix objectiu, el Ple també pot decidir la participació de l'Ajuntament en altres ens com ara Consorcis, Mancomunitats, Patronats, Fundacions, Associacions, etc. [Més info...]

Items informatius