ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Organització del govern municipal

Organització del govern municipal

En aquest apartat es mostra l'organització del govern municipal per a l'exercici de les seves competències des de dues vessants: en funció de la matèria i en funció del territori.

En funció de la matèria

Podeu consultar les delegacions efectuades per l'Alcalde

En funció del territori

Pobles

A l'àmbit territorial del municipi existeixen cinc pobles.:

 • En tres d'ells (Bítem, Campredó i Jesús) hi ha constituides Entitats Municipals Descentralitzades.

 • Als pobles de Els Reguers i Vinallop s'ha constituit els "Consells de Poble" com a òrgans de participació desconcentrada, així com els representants personals de l'Alcalde.

Per coordinar l'actuació del govern als pobles de la ciutat existeix la Junta de Coordinació de Pobles.

Veure la Junta de Coordinació de Pobles

Barris

Pel que fa al nucli de Tortosa, existeixen les figures de regidoria responsable de Barri:

 • Santa Clara: Sra. Mònica Ripoll i Castelló
 • Sant Llatzer: Sra. Dolors Bel i Guerrero
 • Grup El Temple: Sr. Sisco Pepió i Herrando
 • El Temple: Sra. Cinta Espuny i Vidal
 • Centre i Nucli Antic: Sr. Enric Roig i Montagut
 • Simpàtica: Sr. Fernando Saporta i Cano
 • Remolins: Sra. Estefanía Valdés García
 • Ferreries: Sr. Joaquim Martorell i Lluesma
 • Rastre: Sr. Joaquim Martorell i Lluesma
 • Sant Josep de la Muntanya: Sr. Fernando Saporta i Cano

Per coordinar l'actuació del govern als barris de la ciutat existeix la Junta de Coordinació de Barris.

Veure la Junta de Coordinació de Barris