ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Altres òrgans municipals

Junta de Coordinació de govern als barris

En l'exercici de la seva potestat d'autoorganització i amb l'objectiu de dotar a l'Administració municipal, d'un òrgan de coordinació de tota l'acció de govern l'Ajuntament de Tortosa ha creat la Junta de Coordinació de l'Acció de Govern al Barris.

La Junta és un òrgan municipal, col·legiat, deliberant i de coordinació de l'equip de govern. Es reuneix dues vegades al mes.

Funcions:

Coordinar l’acció de govern als diferents barris de Tortosa. Establir mecanismes de control i seguiment de les actuacions previstes als barris de Tortosa. Canalitzar les demandes realitzades a través del regidor/de la regidora de barri per tal de respondre a les necessitats de la ciutadania. Examinar aquells assumptes que afectin diferents regidories i que exigeixin l’elaboració d’una proposició conjunta. L’estudi i coordinació de qualsevol altra de les funcions de competència municipal.

Decret 282/2020 Delegació genèrica i nomenament de regidora de barri

Decret 15/2020 Cesse i designació de membres de la Junta de Coordinació de l'Acció del Govern als Barris

Decret 1784/2019 sobre la designació de membres de la Junta de Coordinació de l'Acció de Govern als barris

Composició:

  • Presidenta - Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
  • Regidora responsable del barri de Santa Clara - Sra. Mònica Ripoll i Castelló
  • Regidor responsable dels barris de Ferreries i Rastre - Sr. Joaquim Martorell i Lluesma
  • Regidora responsable del barri de Temple - Sra. Cinta Espuny i Vidal
  • Regidor responsable dels barris Simpàtica i Sant Josep de la Muntanya - Sr. Fernando Saporta i Cano
  • Regidor responsable del barri de Grup del Temple - Sr. Sisco Pepió i Herrando
  • Regidor responsable dels barris de Centre i Nucli històric - Sr. Enric Roig i Montagut
  • Regidora responsable del barri de Sant Llàtzer - Sra. Dolors Bel i Guerrero
  • Regidora responsable del barri de Remolins - Sra. Estefanía Valdés García