ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Vinallop

Patrimoni

El patrimoni monumental i històric de Vinallop és limitat, però hi podem destacar diversos elements interessants:

Les restes més antigues actualment visibles corresponen a les sitges excavades a la roca del Pla de les Sitges. Tradicionalment s'han atribuït a l'època ibèrica. Tot i que actualment només en són visibles un nombre limitat i moltes han estat cobertes pels treballs agrícoles, tenen un notable interès arqueològic pel fet de ser un dels conjunts d'aquests dipòsits d'aliments més nombrosos del sud de Catalunya. A més des del Pla de les Sitges hi ha una interessant vista panoràmica de la vall del riu Ebre, amb la ciutat de Tortosa al fons.

A l'època islàmica semblen correspondre les restes de la torre de Mingana, una construcció molt transformada al llarg del temps, però que conserva bona part de la seva estructura original. Al seu voltant s'hi poden veure les restes molt malmeses d'altres construccions de la mateixa època.

La falta d'un poblament permanent fins al segle XIX ha fet que no hi hagi gairebé restes visibles de construccions de les èpoques medieval cristiana i moderna, a excepció de la sènia d'Aixendri, situada al costat de l'antiga via del tren i que fou possiblement obrada durant el segle XVII i que té com a particularitat l'accés, mitjançant unes escales, a l'interior del pou.

Hem d'esperar la segona meitat del segle XIX per tornar a trobar més elements patrimonials. D'aquesta època cal destacar tant l'antiga estació de ferrocarril de Mianes com l'església parroquial de la Divina Pastora. L'antiga estació de ferrocarril de Mianes, en desús des de fa alguns anys, és un típic exemple de construcció industrial dedicada al transport ferroviari. Fou feta amb materials resistents (pedra, maons, teules...), i el seu estat és de clar abandonament. Al seu costat hi ha el mas de Mianes, una interessant construcció obrada durant el segle XIX i que és un dels masos més antics i monumentals de la zona.

L'església parroquial de la Divina Pastora és una construcció senzilla, feta seguint les tècniques de construcció tradicional de la zona (murs de mamposteria, poques obertures, coberta de fusta i teula a dues aigües...).

De la darrera guerra civil (1936-39) es conserva l'interessant conjunt de trinxeres situades al costat de l'antic restaurant la Piràmide, i que foren realitzades possiblement per les tropes nacionals durant l'època en què el riu Ebre fou front de guerra entre els dos bàndols.