ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Participació ciutadana

Pressupostos Participatius - 2021

L'estat indica el punt del procés en què es troba l'actuació.

Els possibles estats són:

  • Pendent de modificació pressupostària
  • Modificació pressupostària efectuada
  • Elaborant documentació tècnica
  • En contractació
  • Adjudicat / En execució
  • Executat

En no haver-se aprovat el pressupost general per a l'exercici 2021 ha estat necessari realitzar una modificació pressupostària que està actualment tramitant-se. Un cop sigui vigent i es disposi del finançament s'iniciarà l'execució de les actualitzacions guanyadores.

Nucli:
Els Reguers
Proposta: 110
Millora del passeig de la vora del barranc de la Vall Cervera
Import: 15.000,00€
Estat: Executat

Nucli:
Vinallop
Proposta: 54
Adquirir màquines, material d'exercitació i aparells audiovisuals per al Casal
Import: 15.000,00€
Estat: Executat

Nucli:
Tortosa
Proposta: 1
Adquirir un piano de coa professional per al TA Felip Pedrell
Import: 48.000,00€
Estat: Executat
Proposta: 66
Instal·lar dos senyals lumíniques pedagògiques de recordatori de velocitat al passeig de Ribera
Import: 5.000,00€
Estat: Executat
Proposta: 88
Millorar la il·luminació dels passos de vianants
Import: 64.000,00€
Estat: Executat
Proposta: 161
Millorar l'accessibilitat a 50 passos de vianants a Sant Llatzer
Import: 47.000,00€
Estat: Executat
Proposta: 172
Instal·lar cartells informatius sobre la circulació de bicicletes i patinets elèctrics pels carrers de vianants
Import: 2.500,00€
Estat: Executat