ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Participació ciutadana

Pressupostos Participatius
Presentació

L'Ajuntament de Tortosa disposa d'un Reglament de participació ciutadana amb l'objectiu de fomentar la participació de la ciutadania en els assumptes públics de la ciutat, vetllar pels seus drets en la intervenció d'aquests afers, desenvolupar mecanismes de participació, fomentar la cultura participativa dins l'Ajuntament i reforçar el teixit associatiu del municipi com a eines de participació i organització ciutadana.

El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre la destinació d'una part dels recursos municipals per a inversions del Pressupost establint així un canal efectiu de democràcia participativa.

A més del component decisori, els Pressupostos Participatius incorporen accions destinades a millorar els canals de comunicació entre l'ajuntament i la ciutadania, així com generar espais de reflexió col·lectiva entorn les demandes i necessitats del municipi.