ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Retiment de Comptes

L'Ajuntament de Tortosa en el seu programa de Govern per a la legislatura 2019-2023 proposa una série d'actuacions a realitzar durant el mandat. A continuació s'efectua el retiment de comptes de l'execució del pressupost per cada un dels anys d'aquest mandat


L'Ajuntament de Tortosa en el seu programa de Govern per a la legislatura 2015-2019 proposava una série d'actuacions a realitzar durant el mandat. A continuació s'efectua el retiment de comptes de l'execució del pressupost per cada un dels anys d'aquest mandat


Pressupostos participatius: