ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Participació ciutadana

Pressupostos Participatius - 2017
Execució

L'estat indica el punt del procés en què es troba l'actuació.

Els possibles estats són:

  • Pendent de modificació pressupostària
  • Modificació pressupostària efectuada
  • Elaborant documentació tècnica
  • En contractació
  • Adjudicat / En execució
  • Executat
Nucli:
Els Reguers
Proposta: 121
Habilitar un passeig per a vianants al costat del barranc
Import: 10.000,00€
Estat: Executat

Nucli:
Vinallop
Proposta: 114
Il·luminar la zona de contenidors del c. Llevant
Import: 4.000,00€
Estat: Executat
Proposta: 416
Posar noves porteries de futbol a la pista poliesportiva
Import: 1.500,00€
Estat: Executat
Proposta: 420
Instal·lar wifi al Casal i a l'Ajuntament
Import: 3.900,00€
Estat: Executat

Nucli:
Tortosa
Proposta: 1
Pavimentar el c. Sol (alçada núm.25)
Import: 2.450,00€
Estat: Executat
Proposta: 78
Instal·lar punts d'alimentació per a colònies de gats
Import: 12.450,00€
Estat: Executat
Proposta: 110
Eliminar barreres arquitectòniques a voreres del Temple: Enric d'Ossó, Lamote de Grignon i M.R.Molas
Import: 22.600,00€
Estat: Executat
Proposta: 137
Eliminar barreres arquitectòniques al Centre: av. Generalitat (ronda Reus i Artur Anguera), Argentina, rbla. Felip Pedrell, Cervantes i Despuig
Import: 31.000,00€
Estat: Executat
Proposta: 310
Adquirir desfibril·ladors per disposar de més espais cardioprotegits
Import: 17.000,00€
Estat: Executat
Proposta: 370
Millorar l'accesibilitat de la vorera a l'encreuament de la rbla. Pompeu Fabra i el c. J.S. Elcano
Import: 3.500,00€
Estat: Executat
Proposta: 578
Ampliar l'skatepark al parc dels Països Catalans a St. Llàtzer
Import: 40.000,00€
Estat: Executat
Proposta: 716
Millorar l'enllumenat del c. St. Blai
Import: 1.500,00€
Estat: Executat