ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Deixalleria municipal

Presentació

La deixalleria municipal, ubicada al Polígon Industrial Baix Ebre, és un servei públic que s'ofereix als particulars per tal de recollir i emmagatzemar aquells residus municipals que no són objecte de recollida domiciliaria, és a dir, residus municipals especials i voluminosos, com ara envasos, llaunes, aerosols, cables elèctrics, radiografies,làmpades fluorescents, bateries de cotxe, piles, piles botó, ferralla electrònica, pintures, tèxtils, ferralla, paper i cartró, envasos de vidre, olis vegetals, olis minerals, dissolvents, objectes voluminosos, fusta, vidre pla, restes de poda,runes, plàstics i electrodomèstics.Cliqueu sobre la imatge per tal d'ampliar-la