ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

En aquesta pàgina s'informa sobre les ofertes de treball vigents que convoca l'Ajuntament de Tortosa.

  • • Procés selecció TRES Agents policia local, règim funcionarial de carrera, subgrup C2 -
  • • Procés selecció promoció interna CINC Caporals policia local, funcionar carrera, subg C2 -
  • • Procés selecció Tècnic/a d'Informàtica, règim funcionarial de carrera, subgrup A2 -
  • • Procés selecció borsa treball Tècnic/a de Recursos Humans, règim funcionarial interí, subgrup A2 -
  • • Procés selecció borsa treball Coordinador/a Pla Educatiu d'Entorn, règim laboral temporal, subgrup A2 -
  • • Procés selecció Assessor/a jurídic/a, règim funcionarial de carrera, subgrup A2 -
  • • Procés selecció borsa treball Tècnic/a Auxiliar Informàtica, règim laboral temporal, subgrup C1 -
  • • Procés selecció Tècnic/a Superior d'Administració Especial. Economia, règim funcionarial de carrera, subgrup A1 -
  • • Procés selecció CINC agents Policia local, règim funcionarial de carrera, subgrup C2 -