Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Bolsa de Trabajo

En esta página se informa sobre las ofertas de trabajo vigentes que convoca el Ayuntamiento de Tortosa.

  • • Contractació en pràctiques de 5 persones joves Garantia Juvenil -
  • • Procés selecció TRES Agents policia local, règim funcionarial de carrera, subgrup C2 -
  • • Procés selecció promoció interna CINC Caporals policia local, funcionar carrera, subg C2 -
  • • Procés selecció Tècnic/a d'Informàtica, règim funcionarial de carrera, subgrup A2 -
  • • Procés selecció borsa treball Tècnic/a de Recursos Humans, règim funcionarial interí, subgrup A2 -
  • • Procés selecció borsa treball Coordinador/a Pla Educatiu d'Entorn, règim laboral temporal, subgrup A2 -
  • • Procés selecció Assessor/a jurídic/a, règim funcionarial de carrera, subgrup A2 -
  • • Procés selecció borsa treball Tècnic/a Auxiliar Informàtica, règim laboral temporal, subgrup C1 -