ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació Habitatge Tortosa

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICI D'ÚS RESIDENCIAL

Més informació

Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

A qui va dirigit:

  • Poden accedir a les subvencions:
    • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges i els propietaris d'habitatges unifamiliars o agrupats en filera.
    • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l'article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.