ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació Habitatge Tortosa

PRESTACIONS PER AL PAGAMENT AL LLOGUER

Més informació

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

A qui va dirigit:

  • Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:
    • Per a renovació de la prestació permanent ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2019, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, que el 31/12/2012 tenien 65 anys o més, amb resolució favorable atorgada l'any 2010.
  • No poden accedir a aquestes renovacions:
    • Les persones que l'any passat van rebre les Subvencions per al pagament del lloguersegons la resolució Resolució GAH/970/2018, de 16 de maig.
    • Les persones que l'any passat van rebre les prestacions per al pagament del lloguer, segons la Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014, d'11 d'abril, TES/667/2015, de 2 d'abril, GAH/940/2016, de 5 d'abril, GAH/657/2017, de 27 de març, GAH/942/2018, de 10 de maig i la TES/94/2019, de 17 de gener.