ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació Habitatge Tortosa

AJUTS AL LLOGUER PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 COVID

Més informació

La finalitat d'aquests ajuts és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de l'impacte econòmic i social del COVID-19.

A qui va dirigit:
A les persones arrendatàries d'habitatge habitual que s'han vist afectades per l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Tramitació:
Les sol·licituds es poden presentar:
a) Telemàtica, opció prioritària a al web de la Generalitat de Catalunya.
b) Presencial (imprès normalitzat degudament formalitzat i signada per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyada de la documentació establerta en la convocatòria), a traves de l'oficina local d'habitatge per mitja de cita prèvia al telèfon 600 404 232 o al mail habitatge@tortosa.cat
c) La seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge que col·laboren mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
d) L'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Termini: del 19/05/2020 al 30/09/2020
Telèfon suport al ciutadà: 600 404 232