ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació Habitatge Tortosa

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS

Més informació

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d'exclusió social.

A qui va dirigit:
A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que s'inclouen en els següents col·lectius:

1. Persones sol·licitants de la Resolució TES/94/2019, de 17 de gener, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics.
2. Persones sol·licitants de la Resolució TES/816/2019, de 29 de març, de les subvencions per al pagament del lloguer.
3. Persones sol·licitants de la Resolució de 14 de gener de 2019, per la qual s'estableix el procediment de control i verificació de la pròrroga del dret a obtenir determinades prestacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Tramitació:
Des de les Oficines Locals d'Habitatge i des de la pròpia Agència de l'Habitatge de Catalunya s'iniciaran d'ofici les corresponents sol·licituds, prèvia acceptació dels interessats per mitjà del correu electrònic, SMS o telèfon.

Termini: del 28/05/2020 al 30/09/2020
Telèfon suport al ciutadà: 600 404 232