ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació Habitatge Tortosa

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Més informació

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

A qui va dirigit:
A persones que siguin titulars majors de 36 anys d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Tramitació:
Les sol·licituds es poden presentar:
a) Telemàtica, opció prioritària al web de la Generalitat de Catalunya.
b) Presencial (imprès normalitzat degudament formalitzat i signada per la persona sol.licitant de l'ajut, acompanyada de la documentació establerta en la convocatòria), a traves de l'oficina local d'habitatge per mitjà de cita prèvia al telèfon 600 404 232 o al mail habitatge@tortosa.cat
c) A la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats sense ànim de lucre.

Termini: del 28/06/2022 al 17/07/2022
Telèfon suport al ciutadà: 600 404 232
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9h a 14h.