ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Els Reguers

Patrimoni

Destaquen els pous de la neu (s. XVII i s. XIX), que formen part del Catàleg d'edificis i elements arquitectònics de Tortosa, diversos masos i finques com el Mas dels Anguera o el Mas d'Alcàcer (del s. XVIII, però ja documentat a l’edat mitjana com a molí) i la sèquia medieval que duia l’aigua de la Vall Caervera fins als molins d’en Comte a Jesús.

La parròquia de Sant Antoni Abat és una església amb el mur del frontis arrebossat i pintat de blanc i els restants de pedra vista de paredat. Consta d'una nau rectangular acompanyada de capelles laterals. El frontis té un portal d'arc rebaixat, sense marc, i amb unes poques grades d'accés al davant; part damunt, un òcul a mitja alçada i un coronament format per una simple cornisa lleugerament corbada al centre i mixtilínia als laterals.