ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Protocols

Decàleg de bones pràctiques de la comunicació pública

L'Ajuntament de Tortosa va aprovar el 2 de gener de 2012 en sessió plenària ordìnària adherir-se als principis del Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, d'acord amb la petició feta en aquest sentit per la Demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

El Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública va ser elaborat pel Laboratori de Comunicació Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l'any 2003. Entre les recomanacions del Decàleg hi ha la petició perquè els mitjans de comunicació locals de titularitat pública actuïn com a elements cohesionadors del municipi, informin de manera veraç i transparent, fomentin el debat públic, promoguin l'associacionisme, evitin el partidisme, es dotin dels recursos humans i tècnics necessaris, funcionin a través d'òrgans de gestió participatius i es gestionin ajustant-se a les possibilitats econòmiques del municipi.

Consulta del Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública