ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

El Ple - Històric 2015-2019

Composició

El Ple està format pels regidors escollits per la ciutadania. El nombre dels membres de la corporació es determina d'acord amb el règim establert per la Llei electoral.

Actualment i segons l'establert per la llei la Corporació municipal de Tortosa està composada per un total de 21 regidors.

En les eleccions celebrades el dia 24 maig de 2015 van sortir elegits els regidors i les regidores que van prendre possessió del seu càrrec el dia 13 de juny.

L'actual Corporació Municipal està formada per:

Foto Nom Càrrec Email Grup
Sra. MERITXELL ROIGÉ i PEDROLA Alcaldessa - Presidenta. Urbanisme i Obres Públiques. PDeCAT
Sr. EMILI LEHMANN i MOLÉS 2n Tinent d'alcalde. Noves tecnologies, Promoció econòmica, Comerç i Fires. PDeCAT
Sra. ANNA ALGUERÓ i CABALLÉ 4a Tinent d'alcalde. Diversitat Cultural, Ensenyament i Sanitat. PDeCAT
Sra. DOLORS QUERALT MORESO 5a Tinent d'alcalde. Cultura i Universitats. PDeCAT
Sr. JOSEP CUGAT I GINOVART 7è Tinent d'alcalde. Activitats reglades, SAC i Sector primari PDeCAT
Sr. DOMINGO TOMÀS i AUDÍ Regidor. Festes, Serveis i Logística. PDeCAT
Sr. JOAQUIM DEL PINO I HOMEDES Regidor. Esports. PDeCAT
Sr. ALFREDO FERRÉ I FANDOS Regidor. Seguretat, Medi ambient i Personal. PDeCAT
Sr. JOSEP FELIP MONCLÚS BENET 1r Tinent d'alcalde. Turisme. ERC
Sra. MARIA JESÚS VIÑA ARIÑO 3a Tinent d'alcalde. Serveis socials i Drets Civils. ERC
Sr. MARIÀ MARTÍNEZ HIERRO 6è Tinent d'alcalde. Hisenda i Mobilitat. ERC
Sra. CRISTINA GIRÓN CARRILLO Regidora. Joventut i Agermanaments. ERC
Sr. JORDI JORDAN FARNÓS Regidor. MT-E
Sr. JOSÉ FRANCISCO VALLESPÍ CERVETO Regidor. MT-E
Sra. MARIA CRISTINA BEL SALVADÓ Regidora. MT-E
Sra. CINTA GALIANA LLASAT Regidora. MT-E
Sr. ENRIC ROIG MONTAGUT Regidor. PSC
Sra. DOLORS BEL GUERRERO Regidora. PSC
Sr. MANEL DE LA VEGA CARRERA Regidor. PSC
Sr. XAVIER RODRÍGUEZ SERRANO Regidor. CUP
Sr. FRANCISCO JAVIER DALMAU SÀLVIA Regidor. PP

Canvis en la composició produïts en aquest mandat

Data Nom Grup Canvi
11/05/2016 Marc Puigdomènech Ramió ERC Renúncia
06/06/2016 Cristina Girón Carrillo ERC Presa de possessió
09/02/2018 Ferran Bel i Accensi PDeCAT Renúncia
22/02/2018 Josep Cugat i Ginovart PDeCAT Presa de possessió

Canvis en el cartipàs produïts en aquest mandat

Data Acord Ple / Decret Descripció
23/02/2018 Decret 499/2018 Modificació parcial de la composició de les Comissions Informatives Permanents de Serveis Centrals i d'Espai Públic
23/02/2018 Decret 498/2018 Revocació i designació de delegacions genèriques i de regidor/a del barris, i modificació de delegació de signatura
23/02/2018 Decret 496/2018 Cessament i nomenament Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de Tortosa
7/06/2016 Decret 1346/2016 Revocació i designació de delegacions genèriques i de regidor/a del barri de Sant Josep de la Muntanya barris, modificació de delegació de signatura i designació de membre de les Comissions Informatives de Serveis al Territori i d'Espai Públic.
18/05/2016 Decret 1174/2016 Revocació i designació de delegacions genèriques i de nomenament de president/es de comissions informatives, de coordinadors/es d'àrea i de regidors/es de barris i pobles del municipi.
18/05/2016 Decret 1172/2016 Cessament i nomenament Tinents d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa