ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

El Ple

Junta de portaveus

Cada grup polític designa el seu o la seua portaveu d’entre els membres que en formen part. La Junta de Portaveus està integrada pels regidors i les regidores portaveus dels diferents grups polítics, i es reuneix sota la presidència de l'alcalde/ssa.

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Tortosa està composada per:

Nom Grup Fitxa
Sra. Meritxell Roigé i Pedrola Junts
Sra. Cinta Espuny i Vidal Junts
Sr. Jordi Jordan Farnos MT-MTE-ECG
Sr. Xavier Faura i Sanmartin ERC-TS-AM
Sr. Dolors Bel Guerrero PSC-CP
Sr. Miquel Àngel Albacar Damian Cs
Sr. Xavier Rodríguez Serrano CUP-AMUNT