ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Domingo José Tomàs i Audí

1975 (Tortosa)

Junts per Tortosa

Càrrecs:

  • 3r Tinent d'Alcalde (Equip de govern)

Altres càrrecs:

  • Conseller delegat Tortosa Media SL
  • President Consell adm. Escorxador de Tortosa SL

Àmbits

Promoció de la Ciutat
Regidoria de Festes. Festa del Renaixement

Espai públic
Regidoria de Serveis.

Serveis a les persones
Regidoria de Joventut.

Currículum

Educació General Bàsica. Graduat escolar. Col·legi Públic de Ferreries (1990).

Formació Professional FP1 branca fusta. Inst. Politècnic de Formació Professional (1993).

Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals, 50h. ICESE Prevencions, SL. (2006).

Quinta de Salud la Alianza. Zelador de quiròfan (1995).

Patentes y Novedades SL, auxiliar de Laboratori (1996).

Ercros Industrial SA. Responsable de compres (2007-2011).

Direcció executiva de la festa del renaixement de Tortosa (2007-2011).

Gerent de l'empresa d'Espectacles i Festes de Carrer (2007-2011).

Retribucions

Retribució bruta 2022: 49.396,06€, Règim: Dedicació

Retribució bruta 2021: 49.396,06€, Règim: Dedicació

Retribució bruta 2020: 49.576,51€, Règim: Dedicació

Retribució bruta 2019: 26.481,78€, Règim: Dedicació. Acord de Ple de 18/06/2019

Retribució bruta 2019: 21.494,02€, Règim: Dedicació. Acord de Ple de 22/02/2018

Retribució bruta 2018: 47.171,17€, Règim: Dedicació

Retribució bruta 2017: 46.499,76€, Règim: Dedicació

Retribució bruta 2016: 46.530,98€, Règim: Dedicació

Declaració d'activitats i béns

Inicial: