ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

El Ple

Actes - Resum

Els temes tractats als plens apareixen als documents com a assumptes. Tot seguit es pot accedir a dos blocs distints respecte a aquesta informació: d'una banda trobem els resums per temes de cada any i de l'altra el tractament estadístic i gràfic d'aquesta informació.

Els assumptes o temes s'agrupen segons la seva terminologia pròpia: presidència, serveis al territori (majoritàriament urbanisme), serveis a les persones (acció social, governació i atenció ciutadana), serveis centrals (gestió d'ingressos, recursos humans, sistemes d'informació i comunicació, arxiu, execució pressupostària, finançament i despeses), espai públic (policia i serveis), promoció (promoció econòmica, festes i comerç).

Si voleu ampliar la informació d'algun dels temes debatuts des dels resums podeu passar a consultar les actes íntegres a l'apartat d'actes i convocatòries.

Mandat 2019-2023

Resums

Tractament estadístic

Informació tabulada

Mandat 2015-2019

Resums

Tractament estadístic

Informació tabulada

Mandat 2011-2015

Resums

Tractament estadístic

Informació tabulada