ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

El Ple

Actes - Mocions

Informació de les Mocions presentades al Ple per part dels Grups Polítics i per iniciativa popular.

Mocions Grups Polítics

La participació dels diversos grups polítics troba la seva màxima expressió en les mocions que es debaten al ple, que abasten tant temes estrictament locals com de política nacional. Tot seguit podeu trobar un índex de les mocions presentades per cada grup polític en els diversos anys per mandat, que s'acompanya també d'un tractament amb taules estadístiques.

Mandat 2023-2027

Extractes

Mandat 2019-2023

Extractes

Mandat 2015-2019

Extractes

Tractament estadístic

Informació tabulada

Mandat 2011-2015

Extractes

Tractament estadístic

Informació tabulada

Mocions per inicitiava popular

Al ple també poden arribar-hi a debat mocions per iniciativa popular, mitjançant recollida de signatures, o instades per associacions o entitats:

  • 1 el 2014 mitjançant la recollida de signatures contra la reforma de la llei d'avortament.
  • 1 el 2015 mitjançant la recollida de signatures a favor del dret a l'habitatge.
  • 1 el 2015 instada pel sindicat CATAC per demanar escales mecàniques d'accés a l'hospital i augment de places d'aparcament.