ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Participació ciutadana

Pressupostos Participatius - 2017
Preguntes freqüents (FAQ)
Per què fem els Pressupostos Participatius 2017?
Els Pressupostos Participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre la destinació d’una part dels recursos municipals per a inversions del Pressupost 2017 establint així un canal efectiu de democràcia participativa.

Com puc obtenir més informació?
Al web de l’Ajuntament de Tortosa (www.tortosa.cat).
Al telèfon 977 585 805.
Per correu electrònic sac.tortosa@tortosa.cat.
Presencialment al Servei d’Atenció al Ciutadana (SAC), en horari de dilluns a divendres de 9h a 14h, i dijous de 16.30h a 18.30h.

Com puc participar?
Podeu participar de les següents formes:
- informant-vos a la sessió de presentació.
- presentant el formulari de les propostes, presencialment o via online.
- participant en la sessió de debat.
- participant en la votació.
- assistint a la sessió de tancament, on es retrà compte del resultat.

Qui pot fer propostes?
Podran fer propostes totes aquelles persones residents i empadronades al municipi de Tortosa.

Quantes propostes puc fer?
Cada persona podrà presentar un únic formulari amb un màxim de 3 propostes.

Criteris que han de complir les propostes.
 1. Que facin referència als nuclis de Tortosa, els Reguers i Vinallop. S’exceptuen els àmbits territorials de les EMD, ateses les competències de les quals disposen.
 2. Que siguin legals.
 3. Que facin referència a competències directes i assumides per l’Ajuntament.
 4. Que no tinguin un cost superior a:
  - Tortosa ciutat: 130.000€.
  - Els Reguers: 10.000€.
  - Vinallop: 10.000€.
 5. Que siguin concretes i avaluables econòmicament.
 6. Que tinguin la consideració d’inversions.
 7. Que siguin viables tècnicament, és a dir, que no existeixin impediments tècnics per a executar la proposta i que aquesta s’ajusti a la normativa jurídica vigent, en base a les valoracions realitzades pel personal tècnic municipal.
 8. Que no plantegin accions insostenibles, és a dir, que no comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures.
 9. Que no plantegin accions d’exclusió social.
 10. Que siguin d’interès general.
 11. Que les propostes incorporin la seva localització.
 12. Que vagin acompanyades de les dades identificatives de la persona que les realitza (nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic, si se’n disposa), per tal de poder aclarir possibles dubtes.

Com i on presento les propostes?

- Presencialment: Oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Tortosa i dels pobles, al Centre Cívic i a la Biblioteca Marcel·lí Domingo.

- Online: a través del formulari disponible al web municipal.


Quan puc presentar les propostes?
El termini durant el qual es poden presentar les propostes és del 6 al 17 de març, ambdós inclosos, en els horaris habituals d'atenció al públic.

Què és la valoració tècnica i qui la fa?
Els serveis tècnics municipals realitzaran la valoració en base als criteris, la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes auxí com, el compliment dels criteris establerts a la guia.
Una vegada valorades es divulgaran a través dels mitjans disponibles a nivell municipal, per tal que la ciutadania en tingui coneixement i pugui votar-les posteriorment.

Quines propostes es podran votar?
Totes les que s'hagin formulat i compleixin els criteris establerts.

Qui pot votar?
Podran fer-ho totes aquelles persones que a data 31 de desembre de 2016 tinguin 16 anys o més i constin, en aquella data, empadronades al municipi de Tortosa.

Quantes propostes puc escollir?
Cada persona només podrà votar un cop.
Es podrà escollir fins un màxim de tres propostes.

Quan i on es podrà votar?
La votació es realitzarà de forma presencial i acreditant la identitat. (DNI, NIE, passaport o carnet de conduir).
Les dates de votació seran:

- del 28 d’abril a l’1 de maig en el marc de la Fira ExpoEbre, en un estand habilitat per a l’ocasió.


- del 2 al 6 de maig (de dimarts a dissabte) als següents llocs:

Ajuntament de Tortosa Servei d'Atenció Ciutadana, plaça Espanya 1
- de dimarts a dissabte de 9 a 14 hores.
- dijous de 17 a 20 hores.
- dissabte de 17 a 20 hores.
 
EMD Bítem Servei d'Atenció Ciutadana, travessia Mossèn Jacint Verdaguer, 23
- de dimarts a divendres de 8 a 14 hores.
- dimarts i dimecres de 16 a 20 hores.
- dissabte de 9 a 14 hores.
 
EMD Campredó Servei d'Atenció Ciutadana, Carrer d'Escardó Valls, 10
- de dimarts a divendres de 9:30 a 14 hores.
- dimarts i dijous de 16:30 a 19 hores.
- dissabte de 9 a 14 hores.
 
EMD Jesús Servei d'Atenció Ciutadana, pl. Immaculada, 1
- de dimarts a divendres de 9 a 14 hores.
- dijous de 16:30 a 19 hores.
- dissabte de 9 a 14 hores.
 
Els Reguers Oficines Municipals, C. Cabassers, 26-28
- de dimarts a divendres de 9 a 13 hores.
- dissabte de 9 a 14 hores.
 
Vinallop Oficines Municipals, pl. Divina Pastora, 2
- dijous de 17 a 20 hores.
- dissabte de 9 a 14 hores.

Quan es coneixeran els resultats de la votació?
En la sessió de presentació pública del divendres 2 de juny de 2017.
Els resultats de la votació es donaran a conèixer pels canals habituals d'informació.