ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Tortosa Media, SL

Número d'Expedient:
media20221228

Descripció Curta:
Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs lliure, per a la cobertura, en règim laboral fix, de tres places

Data fi presentació de sol·licituds:
26/01/2023