ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Negocis - Fira Tortosa

Sectors econòmics

Indústria

La tradicional indústria agropecuària conviu amb indústries de més recent implantació com ara la química, la farmacèutica, la metal.lúrgica, la ceràmica, l'eòlica, etc., cosa que augmenta els nivells d'ocupació i d'inversió d'aquest sector.

Entre les zones d'implantació industrial destaca el Polígon Industrial Baix Ebre, amb una ocupació propera al 100%, així com el Polígon Industrial Catalunya Sud, de recent creació i amb disponibilitat de sòl industrial.

També podem trobar el Polígon Industrial Pla de l'Estació, compartit entre els municipis de Tortosa i Roquetes.

El sector industrial representa un 20% de l'economia municipal, en línia amb la mitjana de Catalunya.

Poligons industrials

Polígon Industrial Catalunya Sud

Situació
Al costat de l'autopista AP-7 i de l'estació de ferrocarril
Accés directe
C-42 (Tortosa-l'Aldea)
Sòl industrial
825.622 m2
Ajuts especials
Bonificacions de l'Ajuntament de Tortosa
Serveis urbanístics
Abastament d'aigua potable, xarxa gas ciutat, xarxa telefonia, enllumenat públic, xarxa elèctrica, xarxa clavegueram, xarxa telecomunicacions
Plànol


Polígon Industrial Baix Ebre

Situació
A 6 km. de l'autopista AP-7 i de l'estació de ferrocarril. A 3 km. de Tortosa
Accés directe
C-42 (Tortosa-l'Aldea)
Sòl industrial
820.697 m2
Ajuts especials
Bonificacions de l'Ajuntament de Tortosa
Serveis urbanístics
Abastament d'aigua potable, xarxa gas ciutat, xarxa telefonia, enllumenat públic, xarxa elèctrica, xarxa clavegueram, fibra òptica
Plànol


Polígon Industrial Pla de l'Estació

Situació
Eix de l’Ebre. A 1 km. de Tortosa
Accés directe
C-12 (Eix de l'Ebre)
Sòl industrial
45.419 m2
Ajuts especials
Bonificacions de l'Ajuntament de Tortosa
Serveis urbanístics
Abastament d'aigua potable, xarxa gas ciutat, xarxa telefonia, enllumenat públic, xarxa elèctrica, xarxa clavegueram


Serveis

Tortosa és un centre neuràlgic per a les Terres de l'Ebre, per la qual cosa ha desenvolupat un important efecte de capitalitat, lligat a un important augment del sector serveis.

El sector serveis té un pes del 72% en l'economia municipal, destacant, per tant, respecte la resta de sectors econòmics.

Mercat centralUn clar exponen del dinamisme comercial de la ciutat el trobem a l'edifici modernista del Mercat Central.


Agricultura

L'agricultura té un pes relatiu del 3,5% respecte l'economia municipal, que si bé pot semblar petit, triplica en importància el pes de l'agricultura en el total de Catalunya, fet que reflecteix la importància d'aquest sector a aquestes terres, en relació a la resta de Catalunya.

Configuren l'estructura agrària els cultius d'olivera, cítrics i hortalisses, a banda d’una indústria agroalimentària i pecuària tradicional (olis, pinsos, ous, etc.).