ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació Empleats Públics

Personal eventual

L'Ajuntament té els llocs de treball de personal eventual següents:

Foto Nom Càrrec @
Sra. ANNA MAYOR GONZÁLEZ Cap de Gabinet d'Alcaldia
Sr. CARLES FERRANDO TOLEDO Cap de la Unitat de Màrqueting i Comunicació