ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Gestió tributària

Punt d'Informació Cadastral

L'Ajuntament de Tortosa disposa d'un Punt d'informació cadastral (PIC) on podeu accedir a la següent informació:

  • Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
  • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatiu als béns immobles de la seva titularitat.
  • Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com titular cadastral, referent al propi sol·licitat.

El PIC està ubicat a la planta baixa de l'Ajuntament, al servei de Cadastre,

de dilluns a divendres, de 9:00 h. a 14:00 h.

Cal identificar-se amb el document d'identitat i en cas de ser un representant, cal que aporteu l'autorització segons aquest format.

El PIC està establert a l'empara de la Resolució de 29 de març de 2005, de la Direcció General del Cadastre, per la qual s'aprova el règim d'establiment i funcionament dels punts d'informació cadastral

Web de la oficina virtual del catastro