ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Gestió tributària

Presentació

Té com a finalitat, en l'àmbit de les competències de l'Ajuntament de Tortosa, la gestió dels tributs locals que la normativa contempla