ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

L'equip de govern

Composició i Tinences d'alcaldia

Els tinents i tinentes d’alcalde tenen la funció bàsica obligada de substituir l’alcalde en cas d’absència o de vacant. Han de ser membres de la Junta de Govern Local i poden exercir les competències que els delegui l’alcalde.

Foto Nom Grup Càrrec
Sra. Meritxell Roigé i Pedrola Alcaldessa Junts
Sr. Fernando Saporta i Cano 1r Tinent d’alcalde Junts
Sra. Mònica Ripoll i Castelló 2a Tinent d’alcalde Junts
Sr. Domingo Tomàs i Audí 3r Tinent d’alcalde Junts
Sra. Cinta Espuny i Vidal 4a Tinent d’alcalde Junts
Sr. Sisco Pepió i Herrando 5è Tinent d’alcalde Junts
Sr. Joaquim Martorell i Lluesma 6è Tinent d’alcalde Junts

Decret 3915/2022 Cessament i nomenament Tinents d'Alcalde

Decret 12/2020 Cessament i nomenament dels Tinents d'Alcalde

Decret 1748/2019 sobre el nomenament dels Tinents d'Alcalde