ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Relació d'entitats i associacions

Presentació

En aquesta plana trobareu les entitats i associacions de caire social, cívic, esportiu i cultural, entre d'altres, de la ciutat.

A més, en data 16 de febrer de 2017 es va publicar al DOGC el Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya, que actua com a registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i dels organismes públics a què fa referència l'article 3.1.b i c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  • Podeu cercar els grups d'interès del Registre pel nom del grup, la categoria i subcategoria, la província, l'àmbit d'interès...

  • Podeu tramitar la inscripció, la cancel·lació, l'actualització registral, la denúncia per incompliment de la normativa reguladora i l'alerta sobre un grup d'interès registrat al següent enllaç: