ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Diversitat cultural

Servei d'acollida

Aquest servei va dirigit a qualsevol persona nouvinguda a la ciutat de Tortosa i té com a objectiu informar sobre els diferents serveis i recursos a nivell administratiu, social, cultural, esportiu, etc. Es treballa per tal de facilitar els primers moments de l'assentament als nouvinguts, donant-los a conèixer el seu entorn més proper a fi i efecte de promoure la convivència ciutadana i la cohesió social.

La Unitat de Diversitat Cultural va confeccionar una Guia d’Acollida que es pot descarregar des d’aquesta pàgina web tant en català com en castellà, anglès, àrab, francès, romanès, urdú i xinès i un mapa de recursos de la ciutat.

Aquest Pla, el qual s'està confeccionant en l'actualitat, es troba emmarcat dintre del Pla d'Acció Municipal 2012-2015 d'aquest Ajuntament.

Contacte

Unitat de Diversitat Cultural
Planta baixa de l’Ajuntament de Tortosa
Telèfons de contacte: 662..062.383 - 977.585.800 (Ext. 5808)
Correu electrònic: cllopis@tortosa.cat