ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

El Territori

L'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que l'organització territorial bàsica del país s'estructura en municipis i vegueries. Amb aquesta configuració, i amb una denominació que entronca amb les institucions històriques de Catalunya, es reprèn la divisió política i administrativa que va ser vigent a Catalunya fins als decrets de Nova Planta, quan, amb una àmplia autonomia política, la divisió interior de Catalunya s'articulava en vegueries.

D'acord amb la Llei 30/2010, la Generalitat organitza territorialment la seva estructura i els seus serveis i exerceix territorialment les seves funcions d'acord amb la divisió territorial en vegueries. La demarcació vegueria de les Terres de l'Ebre comprèn els municipis integrats en les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. La mateixa normativa estableix que el Consell de Vegueria de les Terres de l'Ebre tindrà la seu institucional a la ciutat de Tortosa.

La vegueria restableix a les Terres de l'Ebre una realitat político-administrativa que mai ha deixat de ser-ho des del punt de vista social, econòmic o cultural. La voluntat de ser com a territori, amb una veu pròpia, ha donat lloc a la descentralització de la Generalitat de Catalunya, que l'any 2000 va crear a Tortosa la delegació del Govern de les Terres de l'Ebre i la seva estructura administrativa, amb les direccions de serveis territorials, ubicades majoritàriament a la nostra ciutat a la nova seu del Govern al carrer Moncada, que properament serà operativa.

Tortosa és també seu al territori de la Diputació de Tarragona, del Consell Comarcal del Baix Ebre i de l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE).

La universitat de referència al territori, la Universitat Rovira i Virgili (URV) té a Tortosa el seu campus de les Terres de l'Ebre. També tenen seu a la nostra ciutat EUSES, UNED i la UOC.

Podeu clicar aquest enllaç per veure més informació sobre el Territori.