Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

En aquesta pàgina s'informa sobre les ofertes de treball vigents que convoca l'Ajuntament de Tortosa.

  • • Procés selecció Tècnic/a d'Informàtica, règim funcionarial de carrera, subgrup A2 -
  • • Procés selecció borsa treball Tècnic/a de Recursos Humans, règim funcionarial interí, subgrup A2 -
  • • Procés selecció borsa treball Coordinador/a Pla Educatiu d'Entorn, règim laboral temporal, subgrup A2 -
  • • Procés selecció Assessor/a jurídic/a, règim funcionarial de carrera, subgrup A2 -
  • • Procés selecció borsa treball Tècnic/a Auxiliar Informàtica, règim laboral temporal, subgrup C1 -
  • • Procés selecció Tècnic/a Superior d'Administració Especial. Economia, règim funcionarial de carrera, subgrup A1 -
  • • Procés selecció 5 borses treball AEP (operari, of1a, 2a, elect. i sepult.), règim laboral temporal, subgrups AP i C2 -
  • • Procés selecció Auxiliar administratiu/va, règim funcionarial interí, subgrup C2 -