ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

En aquesta pàgina s'informa sobre les ofertes de treball vigents que convoca l'Ajuntament de Tortosa.

  • • Procés selecció borsa treball Oficial 1a, règim laboral temporal, subgrup C2 -
  • • Procés selecció borsa treball Auxiliar administratiu/va, règim funcionarial interí, subgrup C2. -
  • • Procés selecció TRES places Administratiu/va, subgrup C1, règim funcionarial de carrera -
  • • Procés selecció UNA plaça Tècnic/a Mitjà/na d'Administració General, subgrup A2, règim funcionarial de carrera -
  • • Procés selecció promoció interna CINC Caporals Policia local, subgrup C2, règim funcionarial de carrera -
  • • Procés selecció UNA plaça Tècnic/a Superior d'Administració General, subgrup A1, règim funcionarial de carrera -
  • • Procés selecció borsa treball Auxiliar administratiu/va, règim funcionarial interí, subgrup C2 -
  • • Procés selecció Tècnic/a d'Informàtica, règim funcionarial de carrera, subgrup A2 -