ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

ARXIU CENTRAL ADMINISTRATIU

Repositori digital

El REPOSITORI DIGITAL DE L'AJUNTAMENT és una mostra del patrimoni documental digitalitzat de l'Ajuntament de Tortosa.

El repositori s'estructura en tres blocs: els documents, descrits d'acord amb l'estàndard Dublin Core i que es poden descarregar; les col·leccions, que agrupen els diferents documents segons la seva naturalesa, temàtica, suport o d'altres característiques comunes; i les exposicions, que permeten mostrar documents de diferents col·leccions seguint un fil argumental

Els documents estan organitzats en col·leccions molt diverses i de molt distint origen. Majoritàriament formen part del patrimoni documental de l'Ajuntament de Tortosa i d'altres poden provenir de convenis de col·laboració amb institucions, empreses i particulars.

Finalment l'usuari interessat en un document concret pot descarregar-se'l amb la sola condicions d'ús de citar la font.