ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

ARXIU CENTRAL ADMINISTRATIU

Documents consultables

Núm
Títol
Any
1
Acta general de la delimitació del terme municipal de Tortosa
1899
2
Projecte de reconstrucció de la ciutat de Tortosa 1940. Habitatges protegits. Arquitecte A. Barlett
1940
3
Projecte de primera revisió de l'ordenació definitiva del grup de monts "Barranc de Regatxol" i "Mola de Catí" números 23 i 24 del catàleg de la pertinença de Tortosa. Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Enginyer José Luis Molina Vicente
1962
4
Llibre-registre públic de demandes de venda forçosa de solars i immobles per ser edificats amb destinació a habitatges
1948-1956
5
Llibre-registre dels plecs de proposicions presentades. Subhastes públiques municipals
1953-1956
6
Registre públic de solars i immobles d'edificació forçosa
1948-1956
7
Expedient de revisió de línies jurisdiccionals amb el terme municipal del Perelló
1945-1948
8
Documentació corresponent a l'informe sobre la determinació de la línia límit entre els termes municipals de Tortosa i el Perelló
1945-1948
9
Expedients de la Junta Pericial urbana
1957-1968
10
Expedients de la Junta Pericial rústica
1941-1980
11
Reclamacions de greuges a la Junta Pericial rústica
1956-1969
12
Expedients d'exempció de rústica
1949-1980
13
Expedients de camins
1954-1964
14
Pressupostos extraordinaris de camins
1968-1969
15
Expedients de vies pecuàries
1944-1960
16
Expedients de vies pecuàries
1961-1980
17
Expedient sobre la delimitació de les vies pecuàries
1923
18
Actes de delimitació de les vies pecuàries
1924
19
Cartografia de les vies pecuàries. La Buinaca
1924
20
Cartografia de les vies pecuàries. Bassiol
1924
21
Cartografia de les vies pecuàries. Bítem
1924
22
Cartografia de les vies pecuàries. Montserrada
1924
23
Cartografia de les vies pecuàries. Cases de Paquel
1924
24
Cartografia de les vies pecuàries. Lligallo major
1924
25
Cartografia de les vies pecuàries. Lligallet
1924
26
Cartografia de les vies pecuàries. Sant Antoni
1924
27
Cartografia de les vies pecuàries. Mallada de la Pedra
1924
28
Cartografia de les vies pecuàries. Campredó
1924
29
Cartografia de les vies pecuàries. Font de Quinto
1924
30
Cartografia de les vies pecuàries. Vinallop
1924
31
Cartografia de les vies pecuàries. L'Aldea
1924
32
Cartografia de les vies pecuàries. Abeurada
1924
33
Cartografia de les vies pecuàries. La Buinaca
1924
34
Actes de delimitació de vies pecuàries
1950-1951
35
Cartografia de la delimitació de vies pecuàries
1951
36
Junta Local de Defensa Pasiva. Fase 1a. Organització
1946-1952
37
Junta Local de Defensa Pasiva. Fase 2a. Evacuació i dispersió
1941-1958
38
Junta Local de Defensa Pasiva. Fase 3a. Comandament
1944-1957
39
Junta Local de Defensa Pasiva. Fase 4a. Alarma
1944-1948
40
Junta Local de Defensa Pasiva. Fase 5a. Enfosquiment
1944-1958
41
Junta Local de Defensa Pasiva. Fase 6a. Refugis
1942-1958
42
Junta Local de Defensa Pasiva. Fase 7a. Incendis
1944-1949
43
Junta Local de Defensa Pasiva. Fase 8a. Socors
1944-1948
44
Junta Local de Defensa Pasiva. Fase 9a. Alberg
1944-1952
45
Junta Local de Defensa Pasiva. Fase 10a. Defensa química
1942-1950
46
Junta Local de Defensa Pasiva. Pla refós
1958
47
Junta Local de Defensa Pasiva. Apèndixs al Pla refós
1958
48
Llibre d'enterraments de 1906 a 1913
1906-1913
49
Llibre d'enterraments de 1914 a 1920
1914-1920
50
Llibre d'enterraments de 1921 a 1928
1921-1928
51
Llibre d'enterraments de 1929 a 1936
1929-1936
52
Llibre d'enterraments de 1937 a 1945
1937-1945
53
Llibre d'enterraments de 1953 a 1960
1953-1960
54
Índex alfabètic de defuncions de 1900 a 1918
1900-1918
55
Índex alfabètic de defuncions de 1919 a 1953
1919-1953
56
Índex alfabètic de defuncions de 1954 a 1980
1954-1980
57
Índex alfabètic de defuncions de 1981 a 1993
1981-1993
58
Índex alfabètic de defuncions de 1994 a 2000
1994-2000
59
Índex alfabètic de defuncions de 2001 a 2006
2001-2006
60
Registre de defuncions de 1900 a 1902
1900-1902
61
Registre de defuncions de 1932 a 1952
1932-1952
62
Registre de defuncions de 1985 a 2002
1985-2002
63
Índex alfabètic de propietaris de nínxols de 1943
1943
64
Índex alfabètic de propietaris de nínxols de 1954
1954
65
Índex alfabètic de propietaris de nínxols de 1979
1979
66
Registre de nínxols del cementeri dels Reguers de 1984
1984
67
Registre antic de nínxols del cementeri vell
1858-1948
68
Registre de nínxols del cementeri vell. Secció Galeria i panteons
1917
69
Registre de nínxols del cementeri vell. Secció Primera i Segona
1917
70
Registre de nínxols del cementeri vell. Secció Tercera i Quarta
1939
71
Registre de nínxols del cementeri vell. Secció Quinta
1939
72
Registre de nínxols. Secció C-Sant Àngel
1948
73
Amillarament de 1874. Cartilla
1874-1875
74
Amillarament de 1874. Els Reguers, els Ports, Sant Bernabé, Sant Vicent, la Creu, Vinallop, Sant Jaume d'Enveja
1874-1875
75
Amillarament de 1874. Coll de l'Alba, Bítem
1874-1875
76
Amillarament de 1874. La Cava, Jesús i Maria, l'Aldea, Camarles
1874-1875
77
Amillarament de 1874. Campredó, Pimpí, Sant Llàtzer
1874-1875
78
Delimitació de terrenys del Ram de la Guerra
1964
79
Junta Local de Defensa Pasiva. Instruccions i comunicacions
1960-1966