ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

ARXIU CENTRAL ADMINISTRATIU

Dipòsit legal

El Dipòsit Legal és un mecanisme regulat per llei (especialment, la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal. i el Decret 116/2012, de 9 d'octubre del dipòsit legal) i gestionat per l'Oficina del Dipòsit Legal de la Biblioteca de Catalunya. que obliga els editors i autors-editors al lliurament d'un seguit d'exemplars de la seva producció a la Biblioteca Nacional de Catalunya, la qual cosa garanteix la difusió i conservació del patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital de Catalunya. L'obligatorietat és de registrar qualsevol document que tingui difusió, independentment del seu contingut i suport (imprès, sonor, audiovisual, electrònic, etc.). L'Oficina del Dipòsit Legal de la Biblioteca de Catalunya, que a les Terres de l'Ebre es troba als Serveis Territorials de Cultura, assigna els números de Dipòsit Legal a la producció editorial i audiovisual catalana i en recull exemplars per a la seva preservació.

L'Ajuntament de Tortosa, des del segon semestre de 2013, intenta centralitzar el Dipòsit Legal de les seves publicacions a través de la gestió del responsable de l'arxiu administratiu. Així doncs, es pot consultar la producció editorial de l'Ajuntament en la taula adjunta, per bé que no inclou tota la producció sinó solament la gestionada centralitzadament, que, això sí, n'és la majoria. Aquesta producció editorial és un bon reflex de l'activitat impulsora en certs àmbits d'actuació com la cultura, les festes o el turisme; a més, la inclusió de la tirada també pot donar una idea de l'abast de certes actuacions.

Taula llistat dipòsit legal