ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Altres òrgans municipals

Alcaldes pedanis

Els alcaldes pedanis són els representants personals de l'alcaldessa als pobles de Tortosa que estan separats del nucli urbà. Són nomenats per l'alcaldessa, qui en dona compte al Ple.

- Els Reguers: Sra. Anna Rehues i Grau

- Vinallop: Sr. José A. Estíbalez Panisello

Nomenament representant personal de l'Alcaldessa al poble de Els Reguers (Decret 1746/2019)

Nomenament representant personal de l'Alcaldessa al poble de Vinallop (Decret 1747/2019)