ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

L'Alcalde

Escriu a l'alcalde

Envia-li un correu electrònic fent servir aquest formulari i explica-li com t'agradaria que fos Tortosa.

Explica-li les teves idees, les teves propostes per millorar el teu barri, i així poder fer entre tots una ciutat millor.

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb aquest document s'autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Gestió de serveis municipals, responsabilitat de AJUNTAMENT DE TORTOSA, i seu social a la Plaça d'Espanya, s/n 43500 Tortosa. La finalitat d’aquest tractament és la gestió d'usuaris dels serveis municipals. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podreu indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o d'oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tortosa, a la Plaça d'Espanya s/n 43500 Tortosa, o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat. S’informa que també podeu presentar una reclamació, si així ho considereu, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodades@tortosa.cat.

Introdueix el codi per verificar que no ets un robot