Warning: Missing argument 4 for webtortosa\web_controller::urbanisme(), called in /var/www/vhosts/www2.tortosa.cat/httpdocs/html/urbanisme/urbanisme12.php on line 10 and defined in /var/www/vhosts/www2.tortosa.cat/httpdocs/html/app/controller/web_controller.php on line 3161
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

PinCAt - Pla integral del Casc Antic de Tortosa

Tramitació

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va promoure l'any 2004 la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen d'atenció especial, amb la qual es creava un fons com a instrument de col·laboració institucional i financer destinat a donar suport econòmic a aquelles poblacions de Catalunya que tenen la necessitat d'emprendre projectes i actuacions de caràcter integral per tal de pal·liar els dèficits de la qualitat urbana.

L'Ajuntament de Tortosa va acordar en Ple extraordinari de 25 d'abril de 2005 sol·licitar l'ajut per tal de dur a terme el projecte de Pla Integral del Casc Antic de Tortosa. El projecte era el resultat del treball a partir de diversos estudis sobre l'àrea urbana afectada pel projecte iniciats durant l'any 2004: una anàlisi i reconeixement demogràfic i social, realitzat per l'empresa Equip Earha SL, el treball de consultoria o assistència realitzat per Jornet - Llop- Pastor SCP, per a l'elaboració d'estratègies dels equipaments i la qualitat urbana, i de la memòria elaborada pel Consell de Participació Ciutadana per a la Recuperació dels barris Històrics de Tortosa. A més d'una diagnosi estructural i d'habitabilitat de les construccions, encarregada per l’IDCE.

El 27 de juliol del mateix 2005 la Generalitat resol concedir a la ciutat de Tortosa una subvenció de 9.448.546,41 € per a la realització del PinCAt.

La necessitat d'actualització del PinCAt, atès que és un projecte d'una certa durada, ha dut a l'Ajuntament de Tortosa a elaborar una proposta de modificació del projecte que ha estat traslladada al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i que està pendent de l'aprovació i vistiplau d'aquest departament de la Generalitat.