ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Resolució recursos aprovació definitiva POUM
EXP2005-019890-E-00017
EXP2005-019890-E-0006
EXP2005-019890-E-00023
EXP2005-019890-E-00025